Nieuwbouw 31 koop- en huurwoningen in Franeker

Op de voormalige locatie van It Ankerplak in Franeker gaat BruZan Ontwikkeling 31 nieuwbouwwoningen realiseren.

BruZan Ontwikkeling heeft een koopovereenkomst gesloten met woningstichting Accolade voor de aankoop van de locatie van It Ankerplak in Franeker. Accolade zal het terrein in eigen beheer slopen.
Met de gemeente Waadhoeke wordt een realisatieovereenkomst gesloten met betrekking tot het bouw- en woonrijp maken van de locatie en de uiteindelijke overname van het nieuwe openbaar gebied.
De voorlopige planning is dat begin 2021 de sloop zal aanvangen waarna de verkoop van de woningen snel wordt opgepakt. De uiteindelijke realisatie zal in het vierde kwartaal van 2021 starten.

Locatie
franeker
Datum
8 jul 2020
Categorie
Woningbouw