Herontwikkeling Rijksweg 155 te Jirnsum

Herontwikkeling van een bedrijfslocatie tot 3 grote woningbouwkavels gelegen aan de Boarn en een park met 36 opslagunits t.b.v. particulieren.

In 2018 heeft BruZan Ontwikkeling overeenstemming bereikt met de eigenaar van de grond en opstallen gelegen aan de Rijksweg 155 te Jirnsum.
Een deel van dit terrein wordt herontwikkeld t.b.v. de realisatie van 3 grote woningbouwkavels gelegen aan de Boarn en het overige deel van het terrein wordt ingericht t.b.v. 36 opslagunits vooral t.b.v. particulieren. Er wordt ook een trailerhelling gerealiseerd zodat de units erg geschikt zijn voor de stalling van boten.
Het bestaande kantoor en de grote loodsen blijven vooralsnog gehandhaafd. daarvoor wordt nog een geschikte bestemming gezocht.
Om woningbouw mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden aangepast.

Locatie
Datum
6 nov 2019
Categorie
WoningbouwUtiliteitsbouw-RetailGebiedsontwikkeling