Herontwikkeling Rijksweg 155 te Jirnsum

Herontwikkeling van een bedrijfslocatie tot 3 grote woningbouwkavels gelegen aan de Boarn en een park met 36 opslagunits t.b.v. particulieren.

In 2018 heeft BruZan Ontwikkeling overeenstemming bereikt met de eigenaar van de grond en opstallen gelegen aan de Rijksweg 155 te Jirnsum.
Een deel van dit terrein is herontwikkeld t.b.v. de realisatie van 3 grote woningbouwkavels gelegen aan de Boarn en op het overige deel van het terrein zijn 36 FlexBloqs (www.flexbloqs.nl) gerealiseerd. Er is ook een trailerhelling gerealiseerd zodat de units erg geschikt zijn voor de stalling van boten.
Als afronding van het totale project zijn het bestaande kantoor en de grote loodsen inmiddels ook verkocht.
Om woningbouw mogelijk te maken moest het bestemmingsplan worden aangepast.

Locatie
Datum
6 nov 2019
Categorie
WoningbouwUtiliteitsbouw-RetailGebiedsontwikkeling