In oktober 2014 is BruZan Projecten BV opgericht.

Imiddels heb ik vele opdrachten voor diverse opdrachtgevers mogen uitvoeren en ben ik ook nog bij vele initiatieven betrokken. Dit varieert van nieuwbouw of uitbreiding van supermarkten, bestemmingsplanwijzigingen, haalbaarheidsanalyses, herontwikkeling van locaties en/of vastgoed eventueel gevolgd door verkoop, etc. Vanwege mijn ruime ervaring in de bouw en projectontwikkeling bied ik u een praktische aanpak en geen academische analyse.
Medio 2017 heb ik BruZan Ontwikkeling BV opgericht. Waar BruZan Projecten voor derden werkt, ontwikkelt BruZan Ontwikkeling voor eigen rekening en risico. Sommige projecten pakt BruZan Ontwikkeling zelfstandig op, voor andere projecten wordt een samenwerking gezocht met geschikte partijen uit mijn netwerk.

BruZan = Bruno Zandberg

neem contact op

Appartementen in Heerenveen

Bekijk project