Jumbo en 32 appartementen te Sneek

Winkelen en wonen op een fantastische plek in het centrum van Sneek.

Aan de Oppenhuizerweg en het Somerrak verschijnt een complex bestaande uit een Jumbo supermarkt en 32 appartementen. Dit project is ontstaan vanuit de samenwerking tussen Jumbo Kooistra supermarkten uit Bolsward en BruZan Ontwikkeling. De getoonde impressie is onder voorbehoud en geeft nog geen definitief beeld van het te realiseren project. Inmiddels is het bestemmingsplan door de Raad vastgesteld.

Locatie
Datum
13 aug 2018
Categorie
WoningbouwUtiliteitsbouw-Retail