Uitbreiding winkelcentrum Noorderpoort in Drachten

Het wijk-winkelcentrum Noorderpoort is fors uitgebreid en opnieuw ingericht.

De Jumbo supermarkt gaat van 1700 m2 naar 3000 m2 en de Aldi gaat van 900 m2 naar 1800 m2.

In 2015 is een eerste aanzet gegeven voor de uitbreiding van het winkelcentrum. BruZan Projecten heeft in opdracht van Maripaan Vastgoed (exploitant Jumbo supermarkt) de plannen hiervoor ontwikkeld. In eerste instantie is het naastliggende - voormalige - Arriva terrein aangekocht en zijn de aanwezige opstallen gesloopt. In afwachting van de realisatie van de uitbreiding zijn er ca. 140 extra parkeerplaatsen gerealiseerd. Vervolgens zijn, in overleg met de eigenaar van het winkelcentrum, de Van Herk Groep uit Rotterdam, de plannen verder uitgewerkt. Hiervoor is bureau BA32 ingeschakeld als architect. Om de uitbreiding van de Aldi mogelijke te maken moesten er een aantal dagwinkels verplaatsen naar de voorkant van het winkelcentrum waar de Jumbo was gevestigd. Voor het gehele project is het bestemmingsplan aangepast. Medio 2018 is het nieuwe bestemmingsplan onherroepelijk geworden. In mei 2019 is de uitbreiding van de Jumbo van start gegaan. Op 20 november 2019 heeft de nieuwe Jumbo haar deuren geopend.

Locatie
Drachten
Datum
1 jan 2015
Categorie
Utiliteitsbouw-RetailGebiedsontwikkeling